ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θεσμικό πλαίσιο

Εδώ μπορείτε να δείτε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική που γίνεται σε σύμπραξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Εδώ μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ που αφορά τη ”Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.”
Εδώ μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ της διαπίστωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα