ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε μία νέα σημαντική διάκριση του Καθηγητή του Τμήματος κ. Χρήστου Φλώρου. Η επιστημονική εργασία του με τίτλο Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries, η οποία έχει δημοσιευθεί στο διεθνούς κύρους αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό International Review of Financial Analysis ξεπέρασε αισίως τις 1000 ετεροαναφορές σύμφωνα με την επιστημονική βάση Google Scholar. Αυτή η επιτυχία αναδεικνύει την ευρεία απήχηση που έχει το επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ, φανερώνει την έμφαση που δίνεται στην επιστημονική έρευνα αλλά και συμβάλλει στην περαιτέρω καταξίωση του Τμήματος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.