ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σας ανακοινώνουμε λίστα με προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) που μπορούν να επιλέξουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του 5ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ στη Λογιστική & Ελεγκτική, στα πλαίσια του Δ’ εξαμήνου σπουδών (2023-24Ε).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες  έχουν περιθώριο μέχρι την Πέμπτη 14-3-2024 να επιλέξουν θέμα Διπλωματικής Εργασίας από τον δημοσιευμένο κατάλογο ή να προτείνουν θέμα

μετά από συνεννόηση με Καθηγητή/Διδάσκοντα.

Το έντυπο ανάθεσης ΔΕ το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα θα συμπληρώνεται από τους/τις ΜΦ, αποστέλλοντας το  στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική,  (msclogaud@hmu.gr), αφού πρώτα έχει υπογραφεί ψηφιακά από τον Επιβλέποντα Καθηγητή/Διδάσκοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (msclogaud@hmu.gr).

Με εκτίμηση

Γραμματεία,
ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Σχετικά:

Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Έντυπο ανάθεσης ΔΕ