ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Προκήρυξη 7ου Κύκλου Δ.Π.Μ.Σ. στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Προκήρυξη 7ου Κύκλου Δ.Π.Μ.Σ. στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Ηράκλειο 27/05/2024 Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου...