ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το άρθρο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χρ. Φλώρου, Δ. Βορτελίνου και Ι. Χατζηαντωνίου με τίτλο “Crises and contagion in equity portfolios” δημοσιεύθηκε στο Ειδικό τεύχος “Economic Analysis and Policy before, during and after a Public Debt Crisis, a Pandemic and an Inflationary Outburst” του περιοδικού Economies.